Promigun

מיגון אש פסיבי

תריסים חסיני אש לחדרי דחסניות

חברת A1S הבריטית מייצרת מגוון של תריסים חסיני אש בדרגות עמידות אש שונות, התריסים עשויים פלדה וצבועים בתנור שקיים ארוך זמן. מערכת התריס מותקנת על גבי הקיר חסין האש של חדרי הדחסנית או חללים שונים בין אגפי אש בבניין. התריס מופעל על ידי זיהוי התרעת אש של מערכת הגילוי כיבוי של המבנה והפקודה מורידה אותו כדי שיהפוך למחסום אש ועשן בקיר האש. התריס מיוצר למידה בהתאמה לצרכי הלקוח.