Promigun

מיגון אש פסיבי

מיגון פלדה בצבע תופח

מיגון קונסטרוקציות פלדה בפני אש

בעידן הטכנולוגיות המתקדמות בתחום הבניה, נעשה שימוש גובר והולך באלמנטי פלדה כחלק אינטגראלי ואף ראשי של שלד הבניין.

אלמנטי הפלדה רגישים ביותר לעליית הטמפרטורה בעת שרפה ועלולים לקרוס חלקם או כולם במידה ויתחממו לטמפרטורה שמעל 550 מעלות צלזיוס.

בכדי לשמור על שלמות המבנה למשך זמן המאפשר את פינוי אוכלוסיית המבנה, מחייבות תקנות התכנון והבניה ליישם מיגון על הפלדה הנושאת. מיגון הפלדה הינו מערכת המעניקה בידוד טרמי לפלדה, בידוד המונע את חשיפתה לחום הלהבות ועקב כך את עלית הטמפרטורה שלה.

מיגון בצבע ייעודי התופח בחום, (אינטומסנטי) מתוצרתSHERWIN WILLIAMS עם תפיחתו, יעניק הצבע בידוד טרמי וימנע מעבר חום אל שלד הפלדה, דבר אשר ימנע את קריסת האלמנט למשך הזמן הנקוב ועד ל 120 דקות.