Promigun

מיגון אש פסיבי

מיגון אש בקירות מסך

סינר לבלימת קפיצת להבות בקירות מסך

אלמנט עמיד אש ל- 90 דקות לפחות, בפרמטר השלמות INTEGRITY, אשר נבדק על ידי תקן ישראלי 931 חלק 1 בתנור של מכון התקנים הישראלי. 
הסינר מיועד למניעת קפיצת הלהבות בין קומות הבניין לאחר שקיר המסך נפרץ עקב חום השרפה. מניעת קפיצת להבות FROG LEAPING מונעת התפשטות האש מקומה לקומה והצתת הבניין כולו. 
הדרישה להתקנת סינר חסין אש מקורה בתקנות התכנון והבניה – ומגובה בהנחיות נוספות של הועדה להטמעת תקנות התכנון והבניה של נציבות כבאות והצלה. הסינר עשוי לוח עמיד אש בעובי 12 מ”מ מסוג אקווהפייר AQUAFIRE  המקובע אל שפת תקרת הבטון על ידי זויות פלדה. גובה הסינר חייב להיות 90 ס”מ – 900 מ”מ לכל הפחות.

איטום מחסום עשן ואש לפי תקן 2174

כאשר בונים קיר מסך, נוצר מרווח של מספר סנטימרים בין דופן תקרת הבטון של הבניין לבין לקיר המסך. עלינו לאטום מרווח זה עם צמר סלעים ומסטיק אלסטומרי גמיש וחסין אש למשך 120 דקות.

איטום פס התפר ההיקפי בקיר מסך, נדרש לפי תקן 2174 – בדיקה באתר של מחסומי אש מותקנים, סעיף 8.6 – מחסומי אש במרווחים אופקיים בקירות מסך.

בהתאם לתקן 2174, בהעדר תעודת בדיקה ישראלית לפס תפר בקירות מסך, עלינו לבצע את העבודה לפי אחת משתי התקינות הזרות: תקן אמריקאי ASTM E2307 או תקן אירופאיEN1364-3 ו- EN 1364-4.

תקנים אלו קובעים, שבכדי לבצע את האיטום הנדרש בפס התפר, עלינו להכין את גב קיר המסך בהתאם לצורתו בתעודת הבדיקה של היצרן. לכל יצרן ישנם מספר בדיקות שעל פיהם ניתן לבצע את העבודה. לדוגמא, לחברת STI מארה”ב, ישנם מעל 170 בדיקות עבור צורות שונות של קיר מסך.

נדבך נוסף אשר נדרש לעשות הינו לבצע את העבודה על מתקין מחסומי אש מוסמך ולא סתם מתקין גבס.

לבסוף, על מזמין העבודה להציג אישור של מעבדה מוסמכת 2174 לביצוע העבודה כנדרש.