Promigun

מיגון אש פסיבי

איטום מרחבים מוגנים

פיקוד העורף וכן גופים צבאיים וביטחוניים אחרים מחייבים כי אזורים מסוימים, מוגדרים, בכל מבנה יהיו בעלי יכולת לעמוד הן בפני פיצוצים והדף והן בפני חדירת חומרי לחימה כימיים / ביולוגיים שונים.

מתן מענה מתאים לדרישות אלה מחייב שימוש במערכות בעלות עמידות גבוהה ביותר, כגון מערכות האטימה של חברת MCT . אלה מאפשרות העברת כבלי חשמל או צנרת בכל קוטר דרך קירות ותקרות המרחבים המוגנים באופן מהיר ונוח תוך מתן מענה לכל הדרישות של פיקוד העורף וכן עמידות בפני אש ועשן ל- 120 דקות.

כיצד מבוצע איטום ממ”ד

כידוע, הממ”ד – מרחב מוגן דירתי – נועד להגן על השוהים במבנה מפני התקפות טילים והתקפות אוויר. החדר המוגן מספק לאנשים הנמצאים בו הגנה מחומרי נפץ רגילים, וכן אטום בפני חדירה של גזים רעילים הנובעים מהתקפות באמצעים לא קונבנציונליים, עם אפשרות להתקנת מסננים המגנים מחומרים רדיואקטיביים, כימיים וביולוגיים. ישנן הגדרות ברורות לבנייה של ממ”ד בתקנות ההתגוננות האזרחית משנת 1990, ולמעשה פיקוד העורף וגופים אחרים מחייבים כי אזורים מסוימים בכל מבנה יעמדו בהגדרות אלו.

בין היתר, התקנות עוסקות בכל הקשור למיזוג האוויר, החשמל, מתזים, תקשורת ועוד, וקיים דגש רב על איטום ממ”ד משאר האזורים במבנה. אלו חללים שבעת מתקפה עלולים להזדהם, ולכן יש לדאוג לאיטום נאות ואף מוחלט בהתאם לדרישות המפורטות, בעיקר בתקן 4577 העוסק באטימות של מרחב מוגן.

המענה לאיטום ממ”ד

מטבע הדברים, הממ”ד מקושר לחללים פנימיים וחיצוניים אחרים במבנה, שכן מגיעים אליו כבלי תקשורת, חשמל, צנרת ועוד. לכן חייבים לתת מענה לשמירה על המעברים, תוך עמידה בכלל דרישות פיקוד העורף ודרישות לעמידות בפני עשן ואש לשעתיים.

ישנם מספר סוגי מערכות:

מערכות MCT RGP עגולות ניתנות להתקנה בשרוול או בקדח, בקיר פנימי או חיצוני ומגיעות בקטרים של 30-300 מ”מ. במערכות אלו ניתן להעביר כבלים וצנרת בקטרים של 4-150 מ”מ.

מערכות MCT RGB מלבניות בודדות או כפולות בכל גודל אפשרי. MCT RGB 2 (120/60mm), MCT RGB 4 (120/120mm), MCT RGB 6 (120/180mm), MCT RGB 8 (120/240mm).

מערכות MCT RGG מלבניות בודדות בגדלים. MCT RGG-180 (180/40mm), MCT RGG-240 (240/200mm), MCT RGG-360 (360/330mm). מערכת ה RGG מאפשר להעביר כבלים או צנרת בקטרים של “12-“6 (168-373 מ”מ).

ניתן לקבל גם מסגרות פריקות להתקנה חיצונית לאחר היציקה.

מדובר במערכת שעברה את אישור מכון התקנים, ובעלת אישור מטעם פיקוד העורך, המגיעה בקטרים שונים ונדרשת לרוב במצבים שבהם פתח המעבר גדול מארבעה צול. כמו כן היא נדרשת כאשר הקדח אינו פונה לחלל פנימי במבנה אלא החוצה, ובמצבים נוספים כגון מרחב בין קדחים הקטן מארבעים וחמישה ס”מ. המערכות מורכבות בין היתר ממערכת לחץ פנימית, אטמי כבלים וצנרת בקטרים שונים, מסגרות בגדלים שונים המקובעות ביציקה או לקיר קיים, ואטמים הממלאים את החללים שבין הכבלים.

לפרטים נוספים על איטום ממ”ד, לקבלת ייעוץ מקצועי ולהזמנת שירותינו, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם חברת פרומיגון.